قابل توجه مشمولین قانون پزشکان و پیرا پزشکان

به اطلاع می‌رساند از تاریخ 1395/07/03 سامانه‌ی طرح دانشگاه تغییر و سامانه‌ی http://tarhreg.behdasht.gov.ir جایگزین سامانه‌ی http://tarh.ajums.ac.ir خواهد شد. بنابراین از تاریخ 1395/07/03 متقاضیان طرح می‌بایست در سامانه‌ی جدید ثبت نام و تقاضای طرح نمایند. اضافه می‌نماید افرادی که در سامانه‌ی قبلی ثبت نام و کد رهگیری دریافت داشته‌اند نیازی به ثبت نام مجدد ندارند. اداره‌ی استخدام و تامین و توزیع نیروی انسانی و پیام‌آوران بهداشت.